Venäjän kansalaisten perheenjäsenet ja lähisukulaiset

Lainmuutoksen myötä (Laki Venäjältä poistumisesta ja Venäjälle saapumisesta, 15.8.1996 114-FL, lainmuutos 1.7.2021 270-FZ, tuli voimaan 12.7.2021) Suomessa laillisesti oleskelevat Venäjän kansalaiset voivat hakea viisumia muunmaalaisille perheenjäsenilleen ja lähisukulaisille (puolisoilleen, lapsilleen, adoptiolapsille, lasten puolisoille, sisaruksille, puolisisaruksille, lapsenlapsille, isovanhemmille, vanhemmille (myös adoptiovanhemmille)), jotta nämä voivat matkustaa Venäjälle hakemuksen täyttäneen ja allekirjoittaneen Venäjän kansalaisen pyynnöstä. 

Tämän hakemuksen perusteella Venäjän kansalaisten perheenjäsenille ja lähisukulaisille voidaan myöntää kerta- tai kaksikertaviisumi enintään 90 päiväksi. Hakemusten käsittelyaika on vähintään 5 työpäivää. Viisumi- ja palvelumaksu peritään kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan.

1.9.2021 alkaen Venäjän kansalaisten perheenjäsenille ja lähisukulaisille voidaan myöntää monikertaviisumia enintään vuodeksi, jolloin oleskelu Venäjällä ei ole rajoitettu. Hakemuksen käsittelyaika on 10 työpäivää. Viisumi- ja palvelumaksu peritään kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan.

Huom! Yli kolmen kuukauden viisumia Venäjälle hakevilta ulkomaalaisilta vaaditaan viisumin saamiseksi voimassa oleva todistus HIV-testistä (venäjän tai englanninkielinen) Venäjän Federaation Hallituksen asetuksen nro. 38 (30.3.1995) mukaan (HIV-tartuntojen leviämisen estämisestä Venäjän Federaatiossa) ja Venäjän terveysministeriön määräyksen (09.01.2019 N 1н) hyväksymien ohjeiden mukaisesti. Todistuksen on oltava enintään 3 kuukautta vanha sen myöntämisen päivämäärästä. Kyseinen vaatimus ei koske Venäjän Federaation kansalaisen perheenjäseniä (puolisoja, lapsia (ml.adoptoituja lapsia), vanhempia).

Seuraavat asiakirjat on esitettävä:

1. Venäjän kansalaisen on allekirjoitettava viisumikutsu viisumipalvelukeskuksessa virkailijan läsnä ollessa. Perheenjäsenen läsnäoloa ei vaadita. Viisumin voimassaoloaika vastaa kutsussa ilmoitettuja päiviä.

Mikäli Venäjän kansalainen ei pysty henkilökohtaisesti jättämään hakemusta perheenjäsenen tai lähisukulaisen viisumia varten tarvitaan venäläisen notaarin tai konsulaattivirkailijan (notaarin toimessa) vahvistama pyynnön alkuperäiskappale. Kutsujana toimivan Venäjän kansalaisen osalta hakemuksessa on mainittava seuraavat tiedot: sukunimi, nimi ja isännimi, syntymäaika, kansalaisuus, sukupuoli, passinumero, rekisteröintiosoite ja lähiosoite (jos hakija asuu Venäjällä), sekä kutsutun osalta: sukunimi, nimi (nimet), syntymäaika, kansalaisuus, sukupuoli, passinumero, viisumin kertaisuus, matkan tarkoitus ja ajankohta (päivämäärät), Venäjällä oleskelun osoite ja matkareitti.

2. Venäjän kansalaisen voimassaoleva passi alkuperäiskappaleena ja sen kopio (passin tietosivu).

3. Alkuperäiskappaleet ja kopiot asiakirjoista (sis. myös apostillen ja tarvittaessa asiakirjojen virallisen käännöksen venäjäksi), jotka todistavat Venäjän kansalaisen ja viisumihakemuksessa mainittujen ulkomaan kansalaisten välisen sukulaisuuden. Tällaisia asiakirjoja ovat Venäjän Federaation tai ulkomaisen viranomaisen myöntämä avioliittotodistus (puolisot), syntymä- tai adoptiotodistus (lapset) jne. Huom! Alkuperäiskappaleet tai notarin vahvistamat kopiot on esitettävä. Asiakirjojen tulisi sisältää apostillen ja virallisen käännöksen venäjäksi.

4. Alkuperäiskappale ja kopiot viisumia hakevan Venäjän kansalaisen voimassa olevasta Suomen-viisumista tai oleskeluluvasta tai passista todisteena laillisesta oleskelusta Suomessa.

5. Alkuperäiskappale ja kopiot Venäjän kansalaisen sisäpassista (pääsivu sekä osoitetiedot) – jos on saatavilla.

6. Passi. (Passin on oltava voimassa vähintään kuusi kuukautta viisumin päättymispäivän jälkeen ja siinä on oltava vähintään kaksi tyhjää sivua).  Passi jää Venäjän Suurlähetystöön/Pääkonsulaattiin koko käsittelyn ajaksi.

7. https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx sivustolla täytetty ja tulostettu viisumihakemuslomake. Muita hakemuslomakkeita ei hyväksytä. Huom! Hakemuksessa on ilmoitettava haetun viisumin voimassaoloaika, eikä vain ensimmäisen matkan ajankohtaa (kohdat ”Date of Entry”/”Date of Exit”, esim. monikertaviisumia hakiessaan valitse 1.6.2022 – 1.6.2023). Valitse hakemuksessasi viisumipalvelukeskus, johon aiot toimittaa hakemuksesi käsiteltäväksi. Sähköinen hakemuslomakkeesi lähetetään käsittelyyn valitsemaasi toimipisteeseen. Viisumipalvelukeskus avustaa hakemuksen täyttämisessä.

8. Tuore passikuva, joka on liimattu hakemuslomakkeessa passikuvalle varattuun kohtaan. Lisäpalveluna viisumikuvat on saatavilla Helsingin toimipisteessä.

9. Vakuutus koko Venäjällä oleskelun ajaksi (kerta- tai kaksikertaviisumia hakiessaan) tai minimum 90 kalenteripäivän oleskelua Venäjällä, jos haetaan monikertaviisumia. Vakuutusasiakirjasta on käytävä vakuutuksen haltijan lisäksi ilmi, että vakuutus on voimassa koko matkan ajan. Vakuutusasiakirjasta on myös käytävä ilmi, että vakuutuksen voimassaoloalue sisältää Venäjän, ja se kattaa hoitokulut ja kotiinkuljetuksen. Vakuutuksen korvaussumman tulee olla vähintään 30 000 euroa. Vakuutustodistus tarvitaan ainoastaan Schengen-sopimusmaiden, sekä Iranin, Israelin ja Irlannin kansalaisilta.

10. Huom! Kolmansien maiden kansalaisille ja henkilöille ilman kansalaisuutta viisumit myönnetään ainoastaan oikeuden asua pysyvästi Suomessa todistavan asiakirjan perusteella (oleskeluluvan kopio tai kirjallinen todistus työ- tai opiskelupaikalta tai ote Suomen väestörekisterijärjestelmästä).

Jos viisumi myönnetään, kutsun esittäneen Venäjän kansalaisen on tehtävä lähimpään Venäjän maahanmuuttoviranomaisen aluetoimistoon ilmoitus ulkomaan kansalaisen saapumisesta matkan määränpäähän. Ilmoitus on tehtävä seitsemän päivän kuluessa ulkomaan kansalaisen saapumisesta Venäjälle.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-51BETGHVXK');