Liikematkaviisumi

Tarvitset liikematkaviisumin, jos matkustat Venäjälle liiketoimintaan liittyvistä syistä.

Liikematkaviisumi on voimassa enintään 3 kuukautta, ja se voidaan myöntää kerta- tai kaksikertaviisumina. Liikematkaviisumi voidaan myöntää myös monikertaviisumina. Kaikilla monikertaviisumia hakevilla EU:n kansalaisilla on oltava Venäjän vastaanottavan yrityksen laatima kutsukirje (INN kirje) tai Venäjän maahanmuuttoviranomaisen asianomaisen toimipisteen myöntämä kutsu. Voit hakea monikertaviisumia edellyttäen, että olet aikaisemmin matkustanut Venäjälle kerta- tai kaksikertaviisumilla edellisen vuoden sisällä. Viisumikopiot on esitettävä.

Viisumin voimassaoloaika vastaa päivämääriä, jotka on ilmoitettu Venäjän maahanmuuttoviranomaiselta saamassasi kutsussa tai Venäjän ulkoministeriön lähettämässä telex-viestissä.

Huomio ulkomaisten joukkotiedotusvälineiden edustajille!

Viisumikategorioiden matkan tarkoitusten muutoksen vuoksi helmikuusta 2021 alkaen niille joukkotiedotusvälineiden edustajille, jotka lähtevät Venäjälle tekemään journalistista työtä ja hakevat viisumia työnantajan antaman viisumihakemusta puoltavan kirjeen ja oman lehdistökortin perusteella, voidaan myöntää ainoastaan kerta- tai kaksikertaviisumeita, joiden voimassaoloaika on enintään 90 päivää. Tällöin myönnetään liikematkaviisumi matkan tarkoituksella ”Lehdistön toimittaja” tai ”Lehdistön teknikko”.

Venäjälle lähetettävien pysyvien kirjeenvaihtajien osalta haetaan työviisumia matkan tarkoituksella ”Lehdistön edustajan työmatka” pysyvästä akkreditoinnista annetun päätöksen perusteella. Tällöin myönnetään kertaviisumia Venäjälle maahantuloa varten. Vuoden voimassa olevan toistuvaisviisumin antaa ja rekisteröinnin suorittaa maahantulon jälkeen Venäjän sisäministeriön viisumi- ja rekisteriosasto asuinpaikkakunnalla Venäjällä. Järjestelyissä auttaa Venäjän ulkoministeriön lehdistökeskus.

Huom! Kolmansien maiden kansalaisille ja henkilöille ilman kansalaisuutta viisumit myönnetään ainoastaan oikeuden asua pysyvästi Suomessa todistavan asiakirjan perusteella (oleskeluluvan kopio tai kirjallinen todistus työ- tai opiskelupaikalta tai ote Suomen väestörekisterijärjestelmästä). EU:n kansalaisilta vaaditaan ote Suomen väestörekisterijärjestelmästä. 

 1. Passi. (Passin on oltava voimassa vähintään kuusi kuukautta viisumin päättymispäivän jälkeen ja siinä on oltavavähintään kaksi tyhjää sivua). Passi jää Venäjän Suurlähetystöön/Pääkonsulaattiin koko käsittelyn ajaksi. 
 2. https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx sivustolla täytetty ja tulostettu viisumihakemuslomake. Muita hakemuslomakkeita ei hyväksytä. Valitse hakemuksessasi viisumipalvelukeskus, johon aiot toimittaa hakemuksesi käsiteltäväksi. Sähköinen hakemuslomakkeesi lähetetään käsittelyyn valitsemaasi toimipisteeseen. Viisumipalvelukeskus avustaa hakemuksen täyttämisessä.
 3. Tuore passikuva, joka on liimattu hakemuslomakkeessa passikuvalle varattuun kohtaan. Lisäpalveluna viisumikuvat on saatavilla Helsingin toimipisteessä.  
 4. Venäjän ulkoministeriön tai sen alueellisen edustuston myöntämä kutsu / tai Venäjän maahanmuuttoviranomaisen (Sisäasiainministeriön migraatioviraston) myöntämä kutsu / tai vastaanottavan organisaation kirjallinen kutsu, jonka perusteena on Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välinen sopimus Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaisille myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamisesta (Artikla 4).
  1. Ym sopimuksen 4 artiklan tarkoitetussa kirjallisessa kutsussa on mainittava kutsutun osalta seuraavat seikat: etu- ja sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus, henkilöasiakirjan numero, matkan ajankohta ja tarkoitus, maahantulojen määrä. Kutsujana toimivan oikeushenkilön, yrityksen tai organisaation osalta on mainittava seuraavat seikat: täydellinen nimi ja osoite, kutsun allekirjoittajan nimi ja asema sekä yrityksen tai organisaation verotunnistenumero. Kutsussa on mainittava, että kutsujana toimiva osapuoli on vastuussa kutsutun oleskeluun ja terveyteen liittyvistä kustannusten kattamisesta koko Venäjällä oleskelun aikana.
  2. Kahdenvälisten viisumisopimusten perusteella seuraavien maiden kansalaiset (EU:n kansalaisten lisäksi) voivat hakea viisumia vastaanottavan organisaation kirjallisella kutsulla: Intia, Iran (kutsun alkuperäiskappale on esitettävä), Kiina, Japani, Yhdysvallat. 
  3. Huom! Helmikuusta 2021 alkaen mukana matkustavien perheenjäseneiden viisumia  voidaan myöntää ainoastaan Venäjän maahanmuuttoviranomaisen (Sisäasiainministeriön migraatioviraston) myöntämän kutsun perusteella. 
 5. Vakuutus koko Venäjällä oleskelun ajaksi. Vakuutusasiakirjasta on käytävä vakuutuksen haltijan lisäksi ilmi, että vakuutus on voimassa koko matkan ajan. Vakuutusasiakirjasta on myös käytävä ilmi, että vakuutuksen voimassaoloalue sisältää Venäjän, ja se kattaa hoitokulut ja kotiinkuljetuksen. Vakuutuksen korvaussumman tulee olla vähintään 30 000 euroa. Vakuutustodistus tarvitaan ainoastaan Schengen-sopimusmaiden, sekä Iranin, Israelin ja Irlannin kansalaisilta.
 6. Hakijat, jotka osallistuvat musiikkitapahtumiin kaupallisissa (palkallisissa) tarkoituksissa, hakevat viisumia ainoastaan Maahanmuuttoviranomaisten myöntämän kutsun perusteella.
 7. a. Todistus pysyvästä oleskeluluvasta Suomeen seuraavien maiden kansalaisilta: Algeria, Angola, Afghanistan, Bangladesh, Vietnam, Iraq, Korean Demokraattinen Tasavalta, Kiina, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Syyria, Somali, Chad, Sri Lanka, Ethiopia, Jemen, Libya, Lebanon, Egypti; 
 8. b. Todistus yli 90 päivän oleskelusta Suomessa seuraavien maiden kansalaisilta (oleskeluluvan kopio tai kirjallinen todistus työ- tai opiskelupaikalta tai ote Suomen väestörekisterijärjestelmästä): kaikki maat  (mukaan lukien Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta ja Pohjois-Irlanti, Irlanti) paitsi EU:n jäsenmaiden, Islannin, Liechtensteinin, Norjan, Sveitsin, Intian, Iranin, Korean tasavallan ja Yhdysvaltojen kansalaisia.
 9. Alle 14-vuotiaat (mukana matkustava perheenjäsen):

Alle 14-vuotiaiden lasten ja nuorten, jotka matkustavat yksin tai joiden vanhemmat eivät hae samassa yhteydessä viisumia, on liitettävä viisumihakemukseensa myös seuraavat asiakirjat:

  • ainakin yhden vanhemman allekirjoittama päivätty kirje (suostumus), jossa vanhempi antaa lapselle luvan hakea viisumia tai ilmoittaa matkustavansa lapsen kanssa;
  • kopio vanhemman passista (henkilötietosivu);
  • jos lapsella ja vanhemmalla on eri sukunimi, hakemukseen on liitettävä myös syntymätodistus tai ote väestörekisterijärjestelmästä, joka osoittaa, että luvan on myöntänyt lapsen biologinen vanhempi tai virallinen huoltaja.

Lisäpalveluna voit tilata passisi toimitettuna valitsemaasi osoitteeseen pikakirjeenä käsittelyn jälkeen.

Huomio ulkomaisten joukkotiedotusvälineiden edustajille!

Viisumikategorioiden matkan tarkoitusten muutoksen vuoksi helmikuusta 2021 alkaen niille joukkotiedotusvälineiden edustajille, jotka lähtevät Venäjälle tekemään journalistista työtä ja hakevat viisumia työnantajan antaman viisumihakemusta puoltavan kirjeen ja oman lehdistökortin perusteella, voidaan myöntää ainoastaan kerta- tai kaksikertaviisumeita, joiden voimassaoloaika on enintään 90 päivää. Tällöin myönnetään liikematkaviisumi matkan tarkoituksella ”Lehdistön toimittaja” tai ”Lehdistön teknikko”.

Venäjälle lähetettävien pysyvien kirjeenvaihtajien osalta haetaan työviisumia matkan tarkoituksella ”Lehdistön edustajan työmatka” pysyvästä akkreditoinnista annetun päätöksen perusteella. Tällöin myönnetään kertaviisumia Venäjälle maahantuloa varten. Vuoden voimassa olevan toistuvaisviisumin antaa ja rekisteröinnin suorittaa maahantulon jälkeen Venäjän sisäministeriön viisumi- ja rekisteriosasto asuinpaikkakunnalla Venäjällä. Järjestelyissä auttaa Venäjän ulkoministeriön lehdistökeskus.

Viisumihakemuksen mukana toimitettavan valokuvan on täytettävä seuraavat ehdot:

 • Hakemuksen mukana toimitetaan viimeisen 6 kuukauden aikana otettu valokuva hakijasta. Valokuvan koko on 3,5 x 4,5 cm. 
 • Valokuva on otettu valkoista tai vaaleaa taustaa vasten, jotta kuvattavan piirteet ovat tunnistettavia ja erottuvat selvästi.
 • Kuvattavan kasvoihin tarkennettu kuva on selkeä ja terävä.
 • Kuva on tulostettu valokuvapaperille. Passikuvan on oltava suoraan kameralla otettu kuva. Skannattuja kuvia ei hyväksytä.
 • Kuvattavan kasvot näkyvät kuvassa kokonaan, ja hänen ilmeensä on neutraali (kuvattavalla ei saa olla aurinkolaseja eikä hattua, lakkia tai muuta päähinettä, ellei hän pidä tällaista päähinettä uskontoonsa tai etniseen taustaansa liittyvistä syistä).
 • Kuva liimataan viisumihakemukseen.

Huom.! Hakijoiden on noudatettava näitä ohjeita tarkasti. Jos hakemukseen liitetty valokuva ei täytä vaatimuksia, hakemus voidaan katsoa puutteelliseksi.

Lisäpalveluna viisumikuvat on saatavilla Helsingin toimipisteessä.

Huom! Passi jää Venäjän Suurlähetystöön/Pääkonsulaattiin koko käsittelyn ajaksi.

Lisäpalveluna voit tilata passisi toimitettuna valitsemaasi osoitteeseen pikakirjeenä käsittelyn jälkeen.

Käsittelyajat vaihtelevat hakemuskohtaisesti ja Venäjän Suurlähetystön konsulaatin harkinnan mukaan.

 • Helsinkiin, Turkuun ja Lappeenrantaan toimitettujen tavallisten hakemusten käsittelyaika on vähintään 5 työpäivää.
 • Kerta- tai kaksikertaturistiviisumi EU:n kansalaisille: 4 työpäivää. 
 • Kun kyseessä on kerta- tai kaksikertaviisumia hakeva EU-maan kansalainen, jolla on henkilökohtaisen veronumeron sisältävä kutsukirje, hakemuksen käsittely kestää vähintään 5 työpäivää.
 • Kun kyseessä on liikematkoihin tai humanitaariseen toimintaan liittyvää monikertaviisumia hakeva EU-maan kansalainen, jolla on henkilökohtaisen veronumeron sisältävä kutsukirje, hakemuksen käsittely kestää vähintään 10 kalenteripäivää. Hakijalla on oltava myös viimeisen vuoden aikana myönnetty kerta- tai kaksikertaviisumi Venäjälle. Monikertaviisumia ei voi hakea ilman aiemmin myönnettyä kerta- tai kaksikertaviisumia, eikä pikakäsittelynä. 
 • Yhdysvaltojen kansalaisten viisumihakemusten käsittely kestää 15 kalenteripäivää viisumin tyypistä ja pituudesta riippumatta.
 • Britannian kansalaisten viisumihakemusten käsittely kestää vähintään 10 työpäivää.
 • Australian, Israelin, Turkmenistanin kansalaisten viisumihakemusten käsittely kestää yleensä 10–15 kalenteripäivää, ellei heille ole myönnetty yli 90 päivän oleskelulupaa tai työ- tai opiskelijaviisumia Suomeen.
 • Pikakäsittely (vähintään 3 työpäivää): myönnetään ainoastaan kerta- tai kaksikertaviisumia   hakemuskohtaisesti tilanteesta riippuen. Huom! Nopeutetun 3 työpäivän käsittelyn mahdollisuudesta päätetään tapauskohtaisesti hakemuksen jättämishetkellä. 

Viisumikäsittelymaksut saattavat vaihdella kansalaisuudesta, viisumin kertaisuudesta ja käsittelyajasta riippuen. Tarvittaessa suosittelemme ottamaan yhteyttä Viisumipalvelukeskukseen ennen viisumin hakemista. Huom! Nopeutetun 3 työpäivän käsittelyn mahdollisuudesta päätetään tapauskohtaisesti hakemuksen jättämishetkellä. 

Viisumikäsittelymaksujen lisäksi hakijoilta peritään 35 euron (sis. ALV 24%) palvelumaksu jokaisesta hakemuksesta hakemuksen jättämishetkellä. Viisumi- ja palvelumaksut voi maksaa pankki- tai luottokortilla (poikkeuksena American Express, joka ei kelpaa maksuvälineeksi), sekä käteisellä. Huom! Hakemuksen käsittelyä ei voida aloittaa ilman, että viisumi- ja palvelumaksut on suoritettu kokonaan. 

Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välisen viisumihelpotussopimuksen mukaan (Suomi, Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Puola, Portugali, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tanska, Tšekin tasavalta, Unkari, Viro) sekä Islannin, Norjan, Liechtensteinin, Tanskan, Sveitsin ja Venäjän Federaation bilateraalisten sopimusten mukaan

KÄSITTELYAIKA*

VIISUMIKÄSITTELYMAKSU, EUR

Liikematkaviisumi

Kerta- ja kaksikertaviisumi

4-20 työpäivää

35

3 työpäivää

70

Liikematkaviisumi

Monikertaviisumi

 10 kalenteripäivää

35

Liikematkaviisumi (ainoastaan Venäjän ulkoministeriön tai sen alueellisen edustuston tai Venäjän maahanmuuttoviranomaisen (Sisäasiainministeriön migraatioviraston) myöntämän kutsun mukaan)

Monikertaviisumi

 3 työpäivää

 70

Yhdysvaltojen kansalaiset *

KÄSITTELYAIKA

VIISUMIKÄSITTELYMAKSU, EUR

Kertaviisumi

15 kalenteripäivää

185

3 työpäivää *

185

Kaksikertaviisumi

15 kalenteripäivää

185

Monikertaviisumi

15 kalenteripäivää

185

3 työpäivää *

185

* Yhdystvaltojen kansalaisten viisumihakemusten pikakäsittely on mahdollista

ainoastaan erikoistapauksissa tai erillisten ohjeiden mukaan.

Silloin myönnetään aina kertaviisumia. 

Japanin kansalaiset

KÄSITTELYAIKA

VIISUMIKÄSITTELYMAKSU

Kertaviisumi

>10 työpäivää

0

4-5 työpäivää

31

1-3 työpäivää

78

Kaksikertaviisumi

>10 työpäivää

0

4-5 työpäivää

31

1-3 työpäivää

78

Monikertaviisumi

>10 työpäivää

0

4-5 työpäivää

31

1-3 työpäivää

78

 

Kiinan kansalaiset

KÄSITTELYAIKA

VIISUMIKÄSITTELYMAKSU, EUR

Kertaviisumi

4-20 työpäivää

50

3 työpäivää

80

1 työpäivä*

170

Kaksikertaviisumi

4-20 työpäivää

100

3 työpäivää

130

1 työpäivä*

170

Monikertaviisumi

4-20 työpäivää

150

3 työpäivää

180

1 työpäivä*

220

* Huom! Hakemukset otetaan vastaan 1 työpäivän pikakäsittelyyn ainoastaan Venäjän

Konsulaatissa.

Angolan ja Vietnamin kansalaiset

KÄSITTELYAIKA

VIISUMIKÄSITTELYMAKSU, EUR

Kertaviisumi

4-20 työpäivää

30

3 työpäivää

60

Kaksikertaviisumi

4-20 työpäivää

48

3 työpäivää

96

Monikertaviisumi

4-20 työpäivää

90

3 työpäivää

180

Muiden maiden kansalaisille tarkoitetut käsittelymaksut

(mukaan lukien Kansalaisuudettomat ja Intian, Kambodian, Bangladeshin, Pakistanin,

Turkin ja Syyrian kansalaiset)

KÄSITTELYAIKA

VIISUMIKÄSITTELYMAKSU, EUR

Kertaviisumi

4-20 työpäivää

80

3 työpäivää

160

Kaksikertaviisumi

4-20 työpäivää

128

3 työpäivää

256

Monikertaviisumi

4-20 työpäivää

240

3 työpäivää

480

* Ulkomaan kansalaisten ja kansalaisuudettomien viisumihakemusten käsittelyajat ja viisumikäsittelymaksut on laskettu ”Tariff for consular fees, charged by Consular institutions of the Russian Federation” – Venäjän Federaation Konsuliedustustojen perimien käsittelymaksujen hintataulukon mukaan.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-51BETGHVXK');