Selvitä viisumityyppisi

Useimpien maiden kansalaiset tarvitsevat Venäjälle matkustaessaan viisumin, jota ei voi hakea rajalla. Viisumia on haettava ennen matkaa.

Varmista ennen hakemuksesi jättämistä, että olet ilmoittanut vierailusi tarkoituksen selkeästi. Venäjän viisumipalvelukeskusten tehtävänä on auttaa hakijoita viisumin hakemisen kaikissa vaiheissa, mutta ne eivät saa neuvoa tai opastaa hakijoita viisumiluokan valinnassa. Keskusten työ on pääasiassa hallinnollista, eivätkä ne vaikuta viisumipäätöksiin. Viisumipäätöksen tekee Venäjän suurlähetystö tai konsulaatti.

Huomio! Postitse lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä.

Viisumikäsittelymaksujen lisäksi hakijoilta peritään 28 euron (sis. ALV) palvelumaksu jokaisesta hakemuksesta. Viisumi- ja palvelumaksut voi maksaa pankki- tai luottokortilla (poikkeuksena American Express, joka ei kelpaa maksuvälineeksi), sekä käteisellä.

Käsitellyt hakemukset voidaan lisämaksusta palauttaa postitse pikakirjeenä, mikäli asiakirjat jätetään Venäjän Viisumikeskukseen.

Kaikissa viisumiluokissa vaadittavat asiakirjat

Kaikkien viisuminhakijoiden on täytettävä seuraavat ehdot:

  • Hakijalla on oltava Venäjän Federaation tunnustama kansainvälinen passi, jossa on vähintään kaksi tyhjää sivua viisumeita varten. Passin on oltava voimassa vähintään kuusi kuukautta viisumin päättymispäivän jälkeen. Jos passissasi ei ole tyhjää sivua viisumia varten, sinun on hankittava uusi passi ennen viisumihakemuksen jättämistä. Passi jää Venäjän Suurlähetystöön/Pääkonsulaattiin koko käsittelyn ajaksi.

  • Viisumihakemuksesta on täytettävä kaikki vaaditut kohdat, ja siihen on liitettävä valokuva sekä viisumiluokan edellyttämät asiakirjat. Huomio! Vain tällä sivustolla täytettyjä ja tältä sivustolta tulostettuja viisumihakemuslomakkeita hyväksytään https://visa.kdmid.ru/. Tulostettuun hakemukseen tehtyjä korjauksia ei hyväksytä.

Muut tiedot:

Alle 14-vuotiaiden lasten ja nuorten, jotka matkustavat yksin tai joiden vanhemmat eivät hae samassa yhteydessä viisumia, on liitettävä viisumihakemukseensa myös seuraavat asiakirjat:

  • ainakin yhden vanhemman allekirjoittama päivätty kirje, jossa vanhempi antaa lapselle luvan matkustaa yksin tai ilmoittaa matkustavansa lapsen kanssa

  • kopio vanhemman passista (henkilötietosivu ja Venäjän viisumisivu)

  • jos lapsella ja vanhemmalla on eri sukunimi, hakemukseen on liitettävä myös syntymätodistus tai ote väestörekisterijärjestelmästä, joka osoittaa, että luvan on myöntänyt lapsen biologinen vanhempi tai virallinen huoltaja.

Tärkeää:

Hakijalla on oltava matkavakuutus, joka vastaa Venäjän Federaatiossa tilapäisesti oleskelevien ulkomaan kansalaisten matkavakuutukselle asetettuja vaatimuksia. Näistä vaatimuksista on säädetty Venäjän hallituksen asetuksessa 1488 vuodelta 1998 (11.12.1998). Asetus koskee vastavuoroisuusperiaatteella Schengen-sopimusmaiden, sekä Israelin ja Irlannin kansalaisia.  Käsittelyyn otetaan sekä Venäjän, että paikallisen  vakuutusyhtiön myöntämiä vakuutustodistuksia. Vakuutusasiakirjasta on käytävä ilmi, että se kattaa mahdolliset hoitokulut koko Venäjällä oleskelun ajaksi. Kaikki muiden maiden kansalaiset voivat hakea viisumiaan ilman vakuutustodistusta.

Vakuutuksen tulee sisältää vakuutusyhtiön logo, leima, sekä valtuutetun henkilön virka ja allekirjoitus. Jos vakuutus ei ole varustettu logolla, leimalla, eikä valtuutetun henkilön kuittauksella, vakuutukseen on ehdottomasti sisällettävä vakuuttajan nimi ja sukunimi sekä yhteystiedot. Vakuutuksen tulee olla voimassa Venäjällä oleskelun ajaksi, ja sen voimassaoloalue sisältää Venäjän. Vakuutustodituksen on sisällettävä vakuutuksen haltijan nimi, syntymäaika, vakuutuksen voimassaoloaika ja vakuutuksen numero. Vakuutusasiakirjasta on käytävä vakuutuksen haltijan lisäksi ilmi, että se kattaa hoitokulut ja kotiinkuljetuksen myös kuolemantapauksissa.

Viisumi voidaan myöntää vain hakijalle, joka on toimittanut kaikki vaaditut asiakirjat. Puutteellinen hakemus voi johtaa kielteiseen viisumipäätökseen. Viisumien myöntäminen on harkinnanvaraista. Hakemukset käsitellään yksittäistapauksina, ja päätöstä tehtäessä otetaan huomioon muun muassa vierailun tarkoitus ja paluuaikomus.