Venäjän kansalaisten perheenjäsenet

Lainmuutoksen myötä (Laki Venäjältä poistumisesta ja Venäjälle saapumisesta, 15.8.1996 114-FL, voimassa 12.3.2010 alkaen) Suomessa laillisesti oleskelevat Venäjän kansalaiset voivat hakea viisumia muunmaalaisille perheenjäsenilleen (puolisoilleen, alle 18-vuotiaille lapsilleen ja vammaisille lapsilleen ilman ikärajaa), jotta nämä voivat matkustaa Venäjälle hakemuksentäyttäneen ja allekirjoittaneen Venäjän kansalaisen kanssa. Tämän hakemuksen perusteella Venäjän kansalaisten perheenjäsenille voidaan myöntää kerta- tai kaksikertaviisumi enintään 90 päiväksi. Hakemusten käsittelyaika on vähintään 5 työpäivää.

Viisumia haettaessa on esitettävä alkuperäiskappaleet tai oikeaksi todistetut kopiot asiakirjoista, jotka todistavat Venäjän kansalaisen ja viisumihakemuksessa mainittujen ulkomaan kansalaisten välisen sukulaisuuden. Tällaisia asiakirjoja ovat Venäjän Federaation tai ulkomaisen viranomaisen myöntämä avioliittotodistus (puolisot), syntymä- tai adoptiotodistus (alaikäiset lapset).Vaaditut asiakirjat (lukuun ottamatta Venäjän maahanmuuttoviranomaisen myöntämää henkilökohtaista kutsua) on toimitettava tämä verkkosivuston osiossa ”Yksityisvierailuviisumi” annettujen ohjeiden mukaisesti.

Pyydämme huomioimaan, että joidenkin maiden kansalaiset voivat tarvittaessa joutua esittämään pysyvän oleskeluluvan.