Viisumityypit

Alkaen 1.10.2019 eräiden valtioiden kansalaiset (valtioiden lista alla) voivat saada Venäjän ulkoministeriön e-viisumisivustolla http://electronic-visa.kdmid.ru/ liikematkoille, humanitaarisille vierailuille ja turistimatkoille tarkoitetut sähköiset kertaviisumit Pietariin ja Leningradin alueelle. Sähköinen viisumi Pietariin ja Leningradin alueelle suuntautuville matkoille myönnetään ainoastaan alla olevien valtioiden kansalaisille (Venäjän federaation hallituksen päätöksen nro 2021-r, 10.09.2019 mukaisesti). Sähköisen viisumin saa maksutta täyttämällä ym. e-viisumisivustolla oleva hakemus vähintään […]

  Seuraavien maiden kansalaiset, joilla on diplomaattipassi, eivät tarvitse viisumia oleskellessaan Venäjällä enintään 90 päivää: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Puola, Portugali, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro. Muissa tapauksissa vaaditaan viisumi, ellei tapaukseen sovelleta viisumivapautta. Virkapassin haltijat tarvitsevat viisumin matkustaessaan […]

  Seuraavien maiden kansalaisilla on viisumivapaus eli he eivät tarvitse viisumia matkustaessaan Venäjälle: Arabiemiirikunnat (enintään 90 päivän oleskelu 180 päivän ajanjaksolla). Viisumivapaus koskee vain diplomaattipassin haltijoita. Argentiina (enintään 90 päivän oleskelu 180 päivän ajanjaksolla ensimmäisestä saapumispäivästä lukien). Viisumi tarvitaan, jos oleskelu kestää yli 90 päivää 180 päivän ajanjaksolla tai hakija matkustaa Venäjälle liiketoimintaan tai työhön liittyvissä […]

Lainmuutoksen myötä (Laki Venäjältä poistumisesta ja Venäjälle saapumisesta, 15.8.1996 114-FL, voimassa 12.3.2010 alkaen) Suomessa laillisesti oleskelevat Venäjän kansalaiset voivat hakea viisumia muunmaalaisille perheenjäsenilleen (puolisoilleen, alle 18-vuotiaille lapsilleen ja vammaisille lapsilleen ilman ikärajaa), jotta nämä voivat matkustaa Venäjälle hakemuksentäyttäneen ja allekirjoittaneen Venäjän kansalaisen kanssa. Tämän hakemuksen perusteella Venäjän kansalaisten perheenjäsenille voidaan myöntää kerta- tai kaksikertaviisumi enintään […]

  Tarvitset liikematkaviisumin, jos matkustat Venäjälle liiketoimintaan liittyvistä syistä. Liikematkaviisumi on voimassa enintään 3 kuukautta, ja se voidaan myöntää kerta- tai kaksikertaviisumina. Liikematkaviisumi voidaan myöntää myös monikertaviisumina, joka on voimassa enintään vuoden. Kaikilla monikertaviisumia hakevilla EU:n kansalaisilla on oltava Venäjän vastaanottavan yrityksen laatima kutsukirje (INN kirje) tai Venäjän maahanmuuttoviranomaisen asianomaisen toimipisteen myöntämä kutsu. Voit hakea […]

  Tarvitset humanitaarisen viisumin, jos matkustat Venäjälle esimerkiksi kulttuuriin, tieteeseen, urheiluun tai uskontoon liittyvistä syistä. Humanitaarinen viisumi on voimassa enintään 3 kuukautta, ja se voidaan myöntää kerta- tai kaksikertaviisumina. Humanitaarinen viisumi voidaan myöntää myös monikertaviisumina, joka on voimassa enintään vuoden. Kaikilla monikertaviisumia hakevilla EU:n kansalaisilla on oltava Venäjän vastaanottavan yrityksen laatima kutsukirje (INN kirje) tai […]

  Kauttakulkuviisumia ei vaadita, jos oleskelet lentokentän transit-alueella enintään 24 tuntia odottaessasi jatko- tai yhteyslentoa. Kauttakulkuviisumit ovat yleensä voimassa enintään 3 päivää lentoliikenteessä ja 10 päivää junaliikenteessä. Huom! Kaikki lentomatkat Euraasian unioin jäsenmaiden välillä kuuluvat kotimaan lentoihin. Tämän vuoksi Valko-Venäjälle, Kazakhstaniin, Armeniaan ja Kyrgisiaan Venäjän kautta matkustavien on hankittava kauttakulkuviisumi riippumatta lentokentällä vietettävän ajan pituudesta. […]

  Tarvitset työviisumin, jos olet menossa töihin Venäjälle. Työviisumi on voimassa enintään 3 kuukautta, ja se voidaan myöntää kerta- tai kaksikertaviisumina. Työviisumi voidaan myöntää myös monikertaviisumina, joka on voimassa enintään 3 vuotta. Pyydämme huomioimaan, että kertaviisumia hakiessaan passin on oltava voimassa vähintään 18 kuukautta viisumin voimassaoloajan alkamispäivastä. Viisumin voimassaoloaika vastaa päivämääriä, jotka on ilmoitettu Venäjän […]

  Tarvitset opiskeluviisumin, jos olet menossa opiskelemaan venäläiseen yliopistoon tai suorittamaan yksittäisiä kursseja. Opiskelijaviisumi on voimassa enintään 3 kuukautta, ja se voidaan myöntää kerta- tai kaksikertaviisumina. Viisumin voimassaoloaika vastaa päivämääriä, jotka on ilmoitettu Venäjän maahanmuuttoviranomaiselta saamassasi kutsussa tai Venäjän ulkoministeriön lähettämässä telex-viestissä. Pyydämme huomioimaan, että Venäjän maahanmuuttoviranomaisen myöntämän kutsun mukaista kertaviisumia hakiessaan passin on oltava […]

  Tarvitset yksityisviisumin, jos olet menossa Venäjälle tapaamaan sukulaisia tai ystäviä. Yksityisviisumi on voimassa enintään 3 kuukautta, ja se voidaan myöntää kerta- tai kaksikertaviisumina. Viisumin voimassaoloaika vastaa Venäjällä asuvalta sukulaiselta tai ystävältä saamassasi kutsussa ilmoitettuja päivämääriä. Yksityisviisumia myönnetään myös, jos kyseessä on sotilas- ja siviilihautausmailla vierailu. Matkan perusteluksi tarvitaan virallinen asiakirja, joka osoittaa, että hauta […]

  Tarvitset turistiviisumin, jos olet menossa Venäjälle matkailutarkoituksessa. Turistiviisumi on voimassa enintään 30 päivää, ja se voidaan myöntää kerta- tai kaksikertaviisumina. Kaksikertaviisumia myönnetään ainoastaan, jos kyseessä on matka Venäjän naapurimaahan Venäjän-matkan kohdalla tai matkustava turisti tekee paluumatkan Venäjän kautta (esim. Kaliningradiin matkustaen). Viisumin voimassaoloaika vastaa matkavahvistuksessa ilmoitettuja päivämääriä. Huom! Hakijat voivat hakea viisumia 90 vuorokautta […]

  Suomen kansalaisille, jotka matkustavat Venäjälle osana turistiryhmää (5–50 henkilöä), myönnetään turistiryhmäviisumi enintään 5 päiväksi. Turistiryhmäviisumin hakijoiden on täytettävä seuraavat vaatimukset: ryhmän jäsenten on matkustettava samassa kulkuneuvossa, saavuttava samanaikaisesti rajalle Venäjälle tultaessa ja Venäjältä poistuttaessa, majoituttava samaan paikkaan ja liikuttava Venäjän alueella (Karjalan Tasavalta, Leningradin ja Murmanskin alueet, Pietari) ryhmänä. Viisumin voimassaoloaika vastaa matkatositteessa tai […]